D. Freitas

Show Filters

14 collections found. 14 collections shown.

D. Freitas s.n.

Anacardiaceae Spondias mombin L. - Peru

D. Freitas 12

Annonaceae Cremastosperma cauliflorum - Peru

D. Freitas 9

Annonaceae Cremastosperma cauliflorum - Peru

D. Freitas 10

Annonaceae Unonopsis floribunda Diels - Peru

D. Freitas 18

Annonaceae Unonopsis floribunda Diels - Peru

D. Freitas 27

Apocynaceae Himatanthus sucuuba - Peru

D. Freitas 8

Chrysobalanaceae Hirtella sp. - Peru

D. Freitas 12

Fabaceae Inga nobilis Willd. - Peru

D. Freitas 4

Fabaceae Ormosia sp. 1 - Peru

D. Freitas 2

Moraceae Perebea longepedunculata C. C. Berg - Peru

D. Freitas 26

Moraceae Perebea longepedunculata C. C. Berg - Peru

D. Freitas 3

Moraceae Trophis racemosa - Peru

D. Freitas 23

Rubiaceae Psychotria trivialis Rusby - Peru

D. Freitas 6

Sterculiaceae Theobroma cacao - Peru