Class: Marattiopsida

Show Filters

11 collections found. 11 collections shown.

B. R. Chambi 454

Marattiaceae Danaea elliptica - Peru

B. R. Chambi 69

True Ferns Danaea moritiziana - Peru

B. R. Chambi 144

Marattiaceae Danaea nodosa - Peru

B. R. Chambi 453

Marattiaceae Danaea oblanceolata Stolze - Peru

J. Schunke Vigo 16303

Marattiaceae Danaea oblanceolata Stolze - Peru

B. R. Chambi 1006

Marattiaceae Danaea sp. - Peru

B. R. Chambi 1090

Marattiaceae Danaea sp. - Peru